Overige Vakken

Scrum / Git

Wat is Scrum?

Scrum is een manier om op een flexibele manier (software) producten te maken. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams die in korte sprints, met een vaste lengte van 1 tot 4 weken, werkende (software) producten opleveren. Bij een scrum probeert een team samen een doel te bereiken en de wedstrijd te winnen. Samenwerking is heel belangrijk en men moet snel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Scrum wordt vaak gebruikt bij producten waarvan de klant c.q. gebruiker nog niet goed weet wat hij wil en waarbij men al doende leert om de eisen en wensen beter te beschrijven en in bruikbare producten om te zetten. Vaak weet men pas wat men wil als men het eerste product, het prototype, ziet en dan worden alsnog de eisen aangepast. Scrum heeft de flexibiliteit om met laat wijzigende eisen en wensen om te gaan. Scrum valt onder de Agile-softwareontwikkeling.

Wat is Git?

Git is een vrij gedistribueerd versiebeheersysteem. Het wordt ook wel een softwarebroncode-managementproject (broncode is het leesbare text die geschreven wordt door de programmeur) genoemd. De nadruk van Git ligt op de snelheid. Git is oorspronkelijk gemaakt door Linus Torvalds voor de ontwikkeling van de Linuxkernel. Iedere Git-werkmap bevat de volledige repository (een opslag plaats van software) met een compleet historisch overzicht en volledige trackingcapaciteiten. Git is niet afhankelijk van een gemeenschappelijke locatie of een centrale server zoals een Concurrent Versions System (CVS) of Subversion (SVN).

L&B

L&B bestaat uit 2 delen. Loopbaan en Burgerschap.

Loopbaan

Bij Loopbaan leren we om later de kennis van de varanderingen van ons bedrijf op peil te houden. Dus het blijven leren, participeren in de maatschappij. je leert op welke manier jij het beste leert en welke loopbaan bij je past.

Burgerschap

Bij burgerschap krijg je 5 dimensies in die dimenties leer je weer wat nieuw over de maatschappij. Deze informatie staat in het boek, daarnaast maak je de opdrachten in de licentie.

Je leert over het bereidheid en het vermogen om deel te nemen aan politieke besluitvorming. Een bijdrage leveren aan het arbeidsproces en het bedrijf waar je werkt en het als consument deelnemen aan de maatschappij. betrekking op de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Het functioneren in de eigen woon- en leefomgeving, in zorgsituaties en in de school; om de acceptatie van diversiteit. Over het zicht op je eigen leefstijl en ervoor te zorgen dat je een vitaal burger en werknemer bent. Het is belangrijk voor je persoonlijke ontwikkeling en voor de samenleving als je ervoor zorgt dat je werk kunt vinden dat betekenis heeft of vervolgonderwijs dat aansluit op je eigen kwaliteiten, mogelijkheden, waarden en motieven.

Vitaal burgerschap

Vitaal Burgerschap wordt in Nijmegen verzorgd door het programma SportopMaat. Bij SportopMaat moet je een aantal punten behalen om met dit vak naar het volgende jaar te gaan.

Rekenen

Rekenen is een vak waarbij we leren met getalen om te gaan, op het niveau van 2F en 3F. Omdat we uiteindelijk examens gaan doen op niveau 3F. Om op dit niveau te komen gebruiken we verschillende leermiddelen. We gebruiken een rekenboek van StartRekenen, ook gebruiken we de licentie hiervan af en toe krijgen we een extra werkblad om met bijvoorbeeld binair te leren rekenen. We krijgen 2 contacturen met de docent en daarna kan je de opdracht altijd thuis maken.

IT Essentials

Wat is IT essentials? IT essentials Is het vak waarbij we het hebben over alle computer componenten over hoe je het best kan onderhouden, waarvoor de computer componenten gebruikt wordt en welke component je het best kan gebruiken voor een bepaalde build/bouw van een computer.

Networking Essentials

Wat is Networking Essentials? Networking Essentials is het vak waarbij we leren hoe netwerken werken zoals WiFi (draadloos internet), ethernet (via kabel), hoe je een veilige netwerk kan maken met firewalls/WPS (Wifi Protected Setup is een methode om gemakkelijk apparaten met elkaar te verbinden via wifi) en UPnP (UPnP staat voor Universal Plug and Play. Met UPnP verbinden apparaten zonder lastige configuratie (een manier waarop iets is opgebouwt) zoals het handmatig openzetten van poorten.

Nederlands

Waarom hebben de leerlingen Nederlands? Omdat Nederlands een handige taal is om te hebben omdat we daarmee grootendeels naar elkaar communiceren. in Nederland.